Staże 2010

W planowanym projekcie wezmą udział uczniowie Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi, o specjalizacji: aplikacje internetowe oraz multimedia i grafika komputerowa. Odbędą 4-tygodniowy staż w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Partnerem projektu jest Firma Tellus Group Ltd  zajmująca się obsługą projektów partnerskich.
Głównym celem projektu "Mieszkaj w Polsce, pracuj w Europie" jest doskonalenie i rozwijanie umiejętności praktycznych w dziedzinie technologii informatycznej, a w konsekwencji przygotowanie młodzieży do przyszłej pracy jako "wolny strzelec" - freelancer, pracy bez etatu, realizujących projekty na zlecenie, na odległość, z wykorzystaniem Internetu. Freelancerzy to przedstawiciele wolnych zawodów, osoby, które są specjalistami w swojej dziedzinie. Wolni strzelcy, którzy dobrze i szybko, realizują bez etatu zlecenia na odległość. Jest to nowa forma aktywności zawodowej ciesząca się dużym zainteresowaniem w Polsce, Europie jak i na świecie. Największą grupą osób wykonujących pracę w formie freelancingu są informatycy, programiści i specjaliści od grafiki komputerowej oraz marketingu i reklamy.
Praktyka zagraniczna umożliwi uczestnikom zdobycie pożądanych umiejętności praktycznych i doświadczenia niezbędnego do przyszłej pracy zawodowej, w tym również w charakterze freelancera. Uczniowie będą  rozwijać się pod "okiem" specjalistów brytyjskich, zdobywając nowe kompetencje zawodowe. W zespołach dwu osobowych będą realizować zadania polegające na  wykonaniu witryny internetowej dla konkretnego klienta.  
Najważniejsze cele projektu:

 • doskonalenie i rozwijanie wiadomości i umiejętności  z dziedziny informatyki w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej w Unii Europejskiej

 • nabycie nowych doświadczeń zawodowych w zakresie projektowania witryn internetowych

 • poznanie nowych technologii związanych z rozwiązaniami sprzętowymi, programowymi w informatyce w krajach europejskich

 • rozbudzenie zainteresowania nowymi formami aktywności zawodowej, w tym pracą w charakterze freelancera

 • poznanie nowych form organizacji pracy w firmach informatycznych

 • doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim

  rozwijanie zdolności interpersonalnych

 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole

 • przezwyciężanie barier kulturowych

 • zwiększenie atrakcyjności absolwenta jako przyszłego pracownika, posiadającego kwalifikacje zawodowe rozszerzone o wymiar europejski i potwierdzone certyfikatami.

Realizacja projektu ma ogromne znaczenie zarówno dla uczestników jak i dla jego wnioskodawcy. W trakcie stażu uczniowie będą mogli poznać praktyczną stronę swojego przyszłego zawodu. Doskonalić i rozwijać wiadomości i umiejętności w zakresie swoich specjalizacji, tj. aplikacje internetowe oraz multimedia i grafika komputerowa poprzez realizację rzeczywistych zleceń w firmach zagranicznych. Poznać pierwszych swoich klientów i doświadczyć współpracy z nimi.  Są to bardzo ważne czynniki wpływające na poziom jakości przyszłych kwalifikacji absolwentów szkoły. Wzajemne kontakty  z pracownikami firm brytyjskich, ich klientami na pewno wpłyną na  wykształcenie takich cech osobowości jak: kreatywność, mobilność, zdyscyplinowanie. Zdobyte kompetencje zwiększą w przyszłości szanse uczestników stażu na rynku pracy. W dobie rozwijającego się kryzysu gospodarczego i rosnącego bezrobocia, jest to dla przyszłych absolwentów naszej szkoły, bardzo dobra forma aktywności zawodowej - poprzez samo zatrudnienie, założenie własnej działalności gospodarczej lub wykonywanie zleceń na umowę o dzieło, czy umowę zlecenie.
Szkoła jako wnioskodawca projektu osiągnie istotny cel, rozwój pozycji na lokalnym rynku edukacyjnym. Praktyka zagraniczna nie tylko wpłynie na  wzrost poziomu kształcenia zawodowego w Technikum Informatycznym, ale również na jego atrakcyjność. Planowany termin realizacji projektu - rok szkolny 2010/11.