Upowszechnianie

 

„Nowoczesny nauczyciel kluczem do sukcesu uczniów‘’
Dokumenty Europass–Mobilność - rozdane !!!

Na uroczystym apelu  z okazji ukończenia szkoły przez klasy maturalne, na scenie Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i  Rekreacji nauczyciele  biorący udział w projekcie „Nowoczesny nauczyciel kluczem do sukcesu uczniów”, otrzymali z rąk Starosty Powiatu Złotoryjskiego Ryszarda Raszkiewicza oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Jana Kotylaka dokumenty Europass–Mobilność. Nasza szkoła już od lat stawia na dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Kurs języka angielskiego dla nauczycieli w Granadzie w Hiszpanii był nową formą zdobywania wiedzy i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli. Europass–Mobilność to dokument, który jest kluczem do sukcesu naszych uczniów, ale także nauczycieli, którzy bardzo chętnie uczestniczą w takich przedsięwzięciach. 

Rozdanie dokumentów Europass–Mobilność

Tak promowaliśmy projekt podczas  "DNI  ZŁOTORYI – 2017r"

Promocja projektu  w prasie i na portalach internetowych.

Artykuł na e-legnickie

Wykorzystanie umiejętność językowych na lekcja - film do pobrania