Staże 2012

2012 PdU Staże

Projekt  2012

"Do Europy w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych

w sektorze budowlanym i hotelarskim".

 

W projekcie wezmą udział uczniowie Technikum Budowlanego, o specjalizacji budownictwo ogólne oraz uczniowie Technikum Hotelarskiego. Zaplanowano wyjazd dwóch 18.-osobowych grup młodzieży szkoły.

Jako pierwsi udział w stażu wezmą uczniowie II i III klasy Technikum Hotelarskiego, którzy realizować będą 4-tygodniowy staż w Hiszpanii we współpracy z M.E.P. Europrojects Granada.

Drugą grupę stanowią uczniowie Technikum Budowlanego, którzy odbędą  3 - tygodniowy staż w Niemczech w Stowarzyszeniu Internationaler Bund (IB) we Frankfurcie n. Odrą.

Realizacja projektu, umożliwi młodym ludziom zdobycie nowej wiedzy i doskonalenie umiejętności praktycznych w dziedzinie technologii budowlanej oraz w zakresie fachowej i kompleksowej obsługi gościa w zakładach hotelarskich, zwiększenia umiejętności językowych oraz podwyższenia jakości pracy zgodnie z międzynarodowymi standardami.

Najważniejsze cele projektu:

  • doskonalenie i rozwijanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji uczestników stażu w dziedzinie budownictwa i hotelarstwa w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej w Unii Europejskiej,
  • poznanie organizacji, kultury pracy w zakładach budowlanych i hotelarskich w nowym środowisku zawodowym,
  • doskonalenie umiejętności komunikowania się w językach obcych w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego,
  • przezwyciężanie barier kulturowych,
  • zwiększenie atrakcyjności absolwenta jako przyszłego pracownika, posiadającego kwalifikacje zawodowe rozszerzone o wymiar europejski i potwierdzone certyfikatami.