Staże 2014

Uczestnikami projektu będzie docelowo 40 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi z czterech różnych klas technikum tj.  technikum budowlane, technikum informatyczne, technikum logistyczne oraz technikum mechaniczne.

Celem niniejszego projektu jest zagwarantowanie uczniom wszechstronnego rozwoju zawodowego oraz osobistego w warunkach środowiska pracy zawodowej, co w przyszłości owocować może zdobyciem ciekawej, dobrze płatnej pracy. Ponadto, uczestnictwo w projekcie ma za zadanie wytworzyć nawyk współpracy w zespole aby osiągnąć wspólny, założony cel.

Niniejsze zadanie może zostać osiągnięte dzięki uczestnictwu w projekcie oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy to jasno określają kompetencje oraz umiejętności zawodowe jakie powinien posiadać przyszły pracownik ich zakładów.

Bardzo istotnym elementem stażu będzie nauka języków obcych.

Dla każdej z opisywanych grup zawodowych biegła znajomość języków obcych jest formalnym wymogiem stawianym przez pracodawców, co uwarunkowane jest ekspansją i współpracą lokalnych przedsiębiorstw z krajami Europy zachodniej, a przede wszystkim  państwami półwyspu iberyjskiego. Ponadto, znajomość języków obcych umożliwia komunikację interpersonalną wewnątrz grupy złożonej z osób posiadających odmienne zadania w danej organizacji produkcyjnej.

Nowe doświadczenie zdobyte na rynku europejskim, ułatwią uczniom ich dalszy rozwój osobisty, oraz zwiększą ich szanse na lokalnym, krajowym czy europejskim rynku pracy.