Staże 2016

 

Projekt pt. "Regionalne strefy ekonomiczne szansą na zatrudnienie złotoryjskich absolwentów", na którego realizację Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi pozyskał 95 728 € z funduszy programu Erasmus + będzie realizowany w  dwuletnim cyklu wyjazdowym.
Uczestnikami projektu maja być docelowo uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi z pięciu różnych klas technikum tj.  technikum informatyczne, technikum logistyczne, technikum mechaniczne, technikum budowlane oraz technikum ekonomiczne, łącznie 32 osoby podzielone na dwie grupy wyjazdowe.
W  roku szkolnym 2016/2017  na przełomie marca/kwietnia wyjadą uczniowie klas technikum informatycznego, logistycznego, ekonomicznego - 16 osób.
W roku szkolnym 2017/2018 również wiosną wyjadą uczniowie klas technikum mechanicznego, budowlanego, ekonomicznego - 16 osób.
Wyjazd planowany jest do miejscowości Mallow na południu Irlandii, gdzie mieści się siedziba partnera projektu organizacji You International Training.
Celem niniejszego projektu jest zagwarantowanie uczniom wszechstronnego rozwoju zawodowego oraz osobistego w warunkach środowiska pracy zawodowej, co w przyszłości owocować może zdobyciem ciekawej, dobrze płatnej pracy. Ponadto, uczestnictwo w projekcie ma za zadanie wytworzyć nawyk współpracy w zespole aby osiągnąć wspólny, założony cel. Bardzo istotnym elementem stażu będzie nauka języka angielskiego tak pożądanego na współczesnym rynku pracy.
Dzięki uczestnictwu w stażu uczniowie będą mieli możliwość porównania warunków pracy w Polsce i w Irlandii. Z kolei opiekunowie młodzieży uczestniczący  w projekcie, podczas wykonywania zadań monitorowania stażu, poznają warunki kształcenia praktycznego oferowanego przez pracodawców irlandzkich, wymienią się doświadczeniami zawodowymi z opiekunami irlandzkimi.  Wspólnie uczniowie i opiekunowie zapoznają się z odmiennymi metodami szkoleniowymi stosowanymi w krajach europejskich, poznają inne systemy kształcenia zawodowego oraz zdobędą nowe doświadczenie zawodowe.