Staże 2013

?Analiza ekonomiczna i wsparcie informatyczne gwarancją sukcesu ofert turystycznych europejskich hoteli?

18 osób

Kwota pozyskanych środków na wyjazdy 99 840 ?