Podsumowanie

 

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi realizowano projekt Leonardo da Vinci, finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Fundacja realizuje wiele programów, między innymi program "Uczenie się przez całe życie". Program wspiera działania w obszarze kształcenia zawodowego. Jest przeznaczony wyłącznie dla szkół zawodowych, uczelni, przedsiębiorstw, władz publicznych zajmujących się rozwojem kształcenia zawodowego.
Dwuletni projekt, pt. "Do Europy w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych w sektorze budowlanym i hotelarskim" polegał na zorganizowaniu praktyki zawodowej w formie stażu zagranicznego dla dwóch 18-osobowych grup młodzieży szkoły. Pierwszą grupę tworzyli uczniowie klasy 2 i 3 technikum hotelarskiego, którzy zrealizowali 4-tygodniowy staż w Hiszpanii. Drugą grupę  stanowili uczniowie 2, 3 i 4 technikum budowlanego i odbyli 3-tygodniowy staż w Niemczech.
W dniu 14.02.2014 podsumowano projekt i wręczono certyfikaty Europass- Mobility  tzw. paszporty do Europy otwierające młodzieży drogę do poszukiwania ciekawej pracy zawodowej.
Praca nad projektem, to bogate doświadczenie zawodowe, organizacyjne zarówno dla  jego organizatorów, pedagogów szkoły jak i samych uczestników, uczniów szkoły. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenia językowe, kulturowe zainspirują uczniów do podróżowania, poznawania świata, poszerzania horyzontów i uczenia się języków obcych a przede wszystkim zdobyte doświadczenie i kompetencje zawodowe podczas stażu, zwiększą w przyszłości ich szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach zjednoczonej Europy.