Realizacja

 

Podróż

W sobotę, dnia 01.10.2016 autokarem Linii SINDBAD z Placu Reymonta w Złotoryi w towarzystwie dwóch nauczycieli wyjechało 16 - techników hotelarstwa i 8 - techników budownictwa na 4 - tygodniowy staż zawodowy do nadmorskiego włoskiego kurortu Rimini. Pożegnaniom nie było końca?


Praca

16 - techników hotelarstwa jest zatrudnionych w 7 hotelach w Rimini:

  • Hotel Panama Majestic
  • M.L. srl - Hotel Bengasi
  • Vespucci 1-11 srl - Hotel La Perla
  • M.L. srl - Hotel Kursaal
  • Hotel Accademia
  • Beach Hotel Srl
  • Hotel Terminal Palace & Spa di  Terminal Palace

8 - techników budownictwa jest zatrudnionych w 3 firmach budowlanych z siedzibą w Rimini, San Leo, Marigliano:

  • PALMISANO LEONARDO

  • Edil Costruzioni di Bernabini Aldo & c. Sas

  • L.F. costruzioni srl socio unico

Szkolenie językowe

Nauka języka włoskiego - poziom podstawowy
15 - godziny kurs językowy potwierdzony Certyfikatem


Zakwaterowanie

Hotel: Residence Record, Viale Ortigara, 29, 47921 Rimini,
w apartamentach 4 - osobowych


Wyżywienie
- śniadania w apartamentach hotelowych, we własnym zakresie,
- obiadokolacje w restauracji Pizzeria "La Cappa" - wspólny posiłek - uczestnicy + opiekunowie


Zajęcia kulturowe
W czasie wolnym i weekendy poznawanie zabytków i kultury włoskiej
- piesze wycieczki po Rimini
- wycieczki wyjazdowe do: San Marino, Wenecji, Rawenny

Wizyta monitorująca: 13 - 16 październik 2016
W połowie realizacji stażu członkowie zespołu projektowego przeprowadzili monitoring realizacji stażu, na miejscu, w Rimini, tj. kontrolą objęto warunki i przebieg szkolenia zawodowego, warunki mieszkaniowe i żywieniowe oraz zajęcia kulturowe.
Wizytowano zakłady pracy, w których pracują uczniowie branży hotelarskiej. Wszyscy pracodawcy ocenili bardzo  wysoko praktykantów z Polski. Chwalili zaangażowanie, umiejętności praktyczne oraz językowe naszych uczennic. Sprawdzono warunki zakwaterowania uczestników projektu, doświadczono oryginalnej kuchni włoskiej, uczestniczą wraz z młodzieżą w obiadokolacjach serwowanych w pobliskiej restauracji. Podczas pobytu delegacji z Polski młodzież poddana była ankiecie ewaluacyjnej , w której pytano między innymi o stopień zadowolenia z odbywanych praktyki i warunków bytowych. Badania ankietowe oraz przeprowadzona kontrola potwierdziły prawidłowość przebiegu praktyk. Uczniowie wykonują w zakładach pracy czynności zgodne zawartymi w porozumieniu o programie stażu. Mieszkają komfortowo, wygodnie oraz bogato, smacznie jedzą.
W sobotę 15 października 2016 r. delegacja towarzyszyła uczniom w wycieczce do Wenecji, gdzie z przewodnikiem mogli podziwiać miasto zbudowane na wodzie.
Opiekunowie z Polski, którzy towarzyszą uczniom w trakcie pobytu w Rimini, czuwają nad bezpieczeństwem uczestników oraz nad prawidłową realizacją projektu.
Z wywiadu przeprowadzonego  z uczestnikami i opiekunami wynika, że Partner włoski również dobrze wywiązuje się z ustalonych zobowiązań. Ewentualne zastrzeżenia zgłaszane przez uczestników w trakcie badań ankietowych zostały wyjaśnione z partnerem włoskim i na bieżąco korygowane.
Podsumowując, najważniejsza dla zespołu projektowego była wysoka ocena realizowanego stażu w Rimini  wystawiona przez uczestników, którą potwierdziła bezpośrednia obserwacja.