Podsumowanie

 

Promocja PO WER wśród GIMNAZJALISTÓW

Praktyki zawodowe w europejskich przedsiębiorstwach zagranicznych -  to silna strona oferty edukacyjnej szkoły przyciągająca gimnazjalistów.
 Praktyki zagraniczne wykorzystywane są  do  promocji szkoły przy każdej nadarzającej się okazji w kontaktach z młodzieżą, rodzicami, przedstawicielami rynku pracy oraz władz miasta czy powiatu.
Praktyki zawodowe organizowane dla uczniów szkoły w formie staży zagranicznych oraz unijne środki finansowe przeznaczane na ich realizację robią mocne wrażenie na osobach młodych -gimnazjalistach.
Projekty unijne realizowane przez Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi są pozytywnym wizerunkiem dla placówki, gdyż wielu z odwiedzających, potencjalnych kandydatów wyszło z przekonaniem, że jest to szkoła ich marzeń - szkoła, która wysyła uczniów na praktyki zagraniczne.
Ponadto, młodzież widzi szansę rozwoju w uczestnictwie w stażach finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Promowanie efektów,  korzyści osiąganych z unijnych programów edukacyjnych przez uczniów szkoły daje oczekiwane efekty na propagowanie pozytywnych skojarzeń o państwach Unii Europejskiej wśród młodych ludzi.
Masowe spotkania z gimnazjalistami odbyły się w szkole dnia 22 kwietnia 2016 r. z okazji corocznych "Drzwi otwartych" promujące Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi.  Była to szczególna okazja  do zaprezentowania projektu finansowanego ze środków PO WER przed młodzieżą i gronem pedagogicznym szkół gimnazjalnych.

PO WER i Erasmus Plus na Targach Edukacyjno-Zawodowych

W dniu 20 października 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe, które zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 
Targi poświęcone były promowaniu ofert edukacyjnych i rynku pracy - prezentacji szkół i pracodawców. Dominowały tematy: Kim jest absolwent? Kim jest pracownik? Kogo szukają pracodawcy? Pożądane cechy absolwentów przez pracodawców. Interaktywne "żywe prezentacje zawodowe".
Oferty zaprezentowało 26 wystawców, w tym placówki oświatowe, administracji państwowej, doradcze, firmy reprezentujące pracodawców a zwiedzający to miedzy innymi uczniowie lokalnych szkół oraz osoby dorosłe poszukujące pracy.
Dla gospodarza imprezy, szkoły, była to doskonała okazja do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej a zarazem do rozpowszechniania atrakcyjnych form kształcenia zawodowego młodzieży na rynku europejskim.
Szkoła posiada  wieloletnie osiągnięcia  w zakresie organizacji staży zagranicznych w ramach Programów Unijnych: Leonardo da Vinci, Kapitał Ludzki, aktualnie PO WER i  Erasmus Plus. Zakres tych osiągnięć i ich rezultaty zaprezentowano z wykorzystaniem kolorowego baneru, wystawy zdjęć oraz wystawy certyfikatów.
Za pomocą tej prezentacji promowano nową jakość przygotowania zawodowego młodzieży szkoły, która dzięki uczestnictwu w projektach edukacyjnych realizowanych przy wsparciu Unii Europejskiej, poszerza umiejętności zawodowe, zdobywa nowe doświadczenie i kwalifikacje potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami.

Materiał filmowy:

Galeria

Promocja w prasie

Projekt podsumowano - Certyfikaty rozdano
DZIEŃ EDUKACJI EUROPEJSKIEJ

19 grudnia 2016 r. był dniem, w którym zakończono i posumowano  projekt  unijny "Praktyka zagraniczna uczniów  drogą do sukcesu zawodowego", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.  W projekcie polegającym na organizacji praktyk zawodowych we Włoszech uczestniczyło 24 uczniów, w tym 16 -techników hotelarstwa i 8- techników budownictwa.  Podsumowanie projektu to  okazja,  by pokazać korzyści jakie wynikają z uczestnictwa w takim przedsięwzięciu oraz dorobek szkoły w tym zakresie, ponieważ był to już 10 staż zagraniczny zorganizowany dla młodzieży szkoły. Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zagranicznych to jeden z ważniejszych celów szkoły. Z roku na rok rośnie w liczba uczniów zdobywających  praktyczne doświadczenie zawodowe poza  granicami  kraju. W sumie, z tego typu szkoleń skorzystało już 251 techników różnych specjalności oraz 2 fryzjerów i 2 murarzy-tynkarzy.  Odbywali oni  praktyki zawodowe w różnych krajach europejskich: w Niemczech, w Hiszpanii, w Portugalii, w Wielkiej Brytanii czy we Włoszech.
W trakcie tej uroczystości, która miała miejsce 19 grudnia, uczestnicy stażu za pośrednictwem  prezentacji multimedialnej zaprezentowali przed społecznością szkolną, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi warunki organizacji i przebieg stażu oraz główne korzyści z jego realizacji. Na zakończenie spotkania otrzymali certyfikaty potwierdzające  nabyte umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe.
Było uroczyście, ciekawie i smacznie, ponieważ ważnym elementem obchodów Dnia  Edukacji Europejskiej, w tym posumowania projektu była degustacja potraw kuchni włoskiej.
Przed rozpoczęciem uroczystości  podsumowania projektu przeprowadzono badania ankietowe 65 - uczniów klas I i II technikum  w celu poznania stopnia ich zainteresowania stażami zagranicznymi. Badaniem objęto 65 osób, w tym 80% ankietowanych jest zainteresowanych realizacją praktyk zawodowych w formie stażu zagranicznego.