Przygotowanie


Przygotowanie uczestników do mobilności kwiecień - czerwiec 2017r

Uczestnikom szkoła zapewniła możliwość udziału w zajęciach na temat przygotowania kulturowego:

- 10 godzin - przygotowanie kulturowe dotyczące Hiszpanii (prowadząca - Edyta Mularczyk, nauczyciel posługujący się językiem hiszpańskim na poziomie podstawowym)

- 10 godzin - przygotowanie kulturowe dotyczące Wielkiej Brytanii (Karolina Graif, nauczyciel języka angielskiego)

Podczas zajęć uczestnicy otrzymali wiele przydatnych informacji o Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, które pomogą  im odnaleźć się w nowej kulturze i ucząc się nowego języka. Zajęcia przeprowadzone były w czasie dostosowanym do możliwości uczestników tak, aby każdy bez przeszkód mógł wziąć w nich udział (godziny popołudniowe). Poruszały kwestie związane z kulturą, sztuką, geografią danego kraju, a także świętami, obyczajami, najważniejszymi wydarzeniami i systemem szkolnictwa zawodowego.  

Po ostatnich  zajęciach każdy z uczestników otrzymał pomoce dydaktyczne w postaci: słownika z języka angielskiego, podręcznika do nauki gramatyki, słownika tematycznego, zawierającego specjalistyczne słownictwo z zakresu nauczanego przedmiotu, a także multimedialny kurs języka angielskiego wraz z tabletem.                

Wykorzystane materiały podczas szkoleń:

Moja Hiszpania

Granada

Smaki Hiszpanii

Polak za granicą

Zobacz zdjęcia z zajęć