Partnerzy

 

Instytucja Partnerska - Sistema Turismo s.r.l.  z siedzibą w Potenzy, we Włoszech.

SISTEMA TURISMO powstała w roku 1996. Jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.  Obecnie zajmuje się:

Międzynarodową mobilnością i doświadczeniami zawodowymi we wszystkich sektorach zawodowych,
Kursami szkoleniowymi głownie w dziedzinie turystyki, hotelarstwa i gastronomii, usługami sektora socjalnego, sektora kultury,
Projektami europejskimi.

SistemaTurismo jest partnerem i założycielem "ETN Network", której firmy znajdują się w Hiszpanii (Malaga), Bułgarii (Sofia), Wielkiej Brytanii (Portsmouth, Londyn) oraz w Niemczech (Berlink).

Jako organizacja szkoleniowa, SistemaTurismo ma szerokie doświadczenie w ogólnej organizacji zagranicznych projektów mobilności. Dzięki rozbudowanej sieci kontaktów z firmami goszczącymi może zapewnić najlepsze staże zawodowe oraz wyjazdy szkoleniowe, a także jest w stanie podnieść kompetencje zawodowe uczestników. Jest partnerem sprawdzonym, wiarygodnym, stworzonym z wysoce wykwalifikowanej i doświadczonej grupy profesjonalistów, którzy  od lat świadczą usługi dla wielu instytucjami z Polski.

Najbardziej odpowiedni staż dostosowuje się do uczestnika na podstawie jego CV, dotychczasowego doświadczenia zawodowego oraz znajomości języka kraju goszczącego.
 
Firma organizuje także wizyty w przedsiębiorstwach/organizacjach, kursy językowe, programy kulturalne.
Zapewnia także:
 
Opiekę i dalszą pomoc,
Help desk przez 24 godziny na dobę ,
Certyfikaty i Europass,
Organizację programu kulturalnego,
Organizację zakwaterowania i utrzymania,
Organizację przejazdu z / na najbliższe lotnisko ,
Organizację transportu na miejscu.

Firma stworzyła skonsolidowaną procedurę w zakresie oceny wyników uczenia się.
Wspiera instytucję wysyłającą w procesie walidacji i uznawania wyników poprzez wdrożenie procedury ECVET.