Partnerzy

 

Your International Training to prężnie funkcjonująca irlandzka organizacja działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od ośmiu lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni ze wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz innych państw nie będących jej członkami.
Głównym celem działalności firmy jest organizacja  praktyk i staży zawodowych dla uczniów, studentów i nauczycieli z całej Europy.  Efektem jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów,  poznawanie metod w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, podniesienie perspektyw zawodowych uczestników, podniesienie poziomu języka angielskiego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów.
Firma posiada główną siedzibę w Mallow oraz biuro w Youghal  Co. Cork  na południu Irlandii.
Nasz partner promuje i organizuje projekty praktyk i staży, które pomagają osobom związanym z edukacją w wykorzystaniu zalet, jakie wynikają z możliwości rozwijania kompetencji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach europejskich programów edukacyjnych. YIT jest również  organizatorem zawodowych kursów językowych i warsztatów na temat kultury, stylu życia oraz obyczajów w krajach Unii Europejskiej.

http://www.yourinternationaltraining.com/