Realizacja Youghal 2017

 
Przygotowanie do wyjazdu
Przed wyjazdem na staż młodzież uczestniczyła w 20 godzinnym kursie języka angielskiego, oraz uczestniczyli w zajęciach kulturowo- pedagogicznych. Podczas zajęć przybliżono kulturę kraju partnera, omówiono zwyczaje Irlandczyków, a także przekazano cenne wskazówki jak zachować sie podczas problemów dnia codziennego przebywając  poza granicami państwa. Młodzież również otrzymała informacje i  kontakt do rodzin, gdzie będą mieszkać przez okres czterech tygodni.
Zapoznano również z adresami i strukturami firm, do których młodzież została  przydzielona na podstawie złożonego CV w języku angielskim.

Praca
4 uczniów kształcących się w zawodzie Technik Ekonomista
- GG Motherway and Co. Tallow Street, Youghal
- Youghal Bookeeping Service, Tallow Street, Youghal
- Youghal Tourist Office, Market Square, Youghal

8 uczniów kształcących się w zawodzie  Technik Logistyk
- Centra, Upper Strand, Youghal
- Tesco, Youghal
- Supervalu, North Main Street, Youghal

4 uczniów kształcących się w zawodzie Technik informatyk
- Pier Technology, Noth Main Street, Youghal
- Pier Technology, Main Street, Midleton

 

Zakwaterowanie
Młodzież zakwaterowana została u rodzin irlandzkich, w domach panowała bardzo dobra atmosfera oraz warunki mieszkalne. Dodatkowym atutem była komunikacja w języku angielskim.

Program kulturowy
Podczas pobytu został zrealizowany bogaty program kulturowy liczne wycieczki i wyjścia przybliżyły młodzieży kulturę Irlandczyków. 
- Zwiedzanie XIII wiecznego kościoła - Collegiate Church of Mary's. Zwiedzali zabytek zarówno w środku, który ukazuje oryginalną XIII więźbę dachową, zabytkowe organy czynne do dziś dnia oraz grób Richards Boyl'a. Wokół kościoła rozciąga się malowniczy ogród po którym przechadzaliśmy się z grupą.
- 17.03.2017 uczniowie mieli okazję uczestniczyć w paradzie w mieście Cork z okazji narodowego święta Irlandii- święta jej patrona Świętego Patryka. Najważniejszą tradycją obchodów Dnia Świętego Patryka jest noszenie ubrań w kolorze zielonym. Zieleń to narodowy kolor Irlandii, nawiązujący do trawiastego krajobrazu wyspy i symbolizujący koniczynę przypisywaną tradycyjnie Świętemu Patrykowi.
Nasza grupa zarówno uczniowie jaki i polscy opiekunowie integrowali się z Irlandią poprzez zielone gadżety.
- wycieczka na Moherowe Klify z innymi grupami z Włoch, Niemiec, Francji w ramach tego samego projektu Erasmus. Odcinek klifowego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego w zachodniej części Republiki Irlandii. Klify, zbudowane z wapieni i piaskowców, mają  około 8 km długości,  w najwyższym miejscu osiąga wysokość 214 m. Jedna z głównych atrakcji turystycznych Irlandii. Na ich szczycie wznosi się XIX-wieczna kamienna wieża – O'Brien's Tower, zbudowana jako atrakcja turystyczna i punkt obserwacyjny. Klify te są zachodnią częścią płaskowyżu Burren – formacji zbudowanej ze skał wapiennych poprzecinanych równoległymi szczelinami, powstałymi poprzez wymywanie wapienia przez wody deszczowe.
Uczniowie byli bardzo zadowoleni z cudownych widoków.
W drodze powrotnej zwiedzaliśmy plażę w miejscowości Buren Clare. Widok był fantastyczny. Na owej plaży można było zobaczyć serferów na cudownych falach Atlantyku.

Kurs języka angielskiego
Szkolenie językowe odbywało się w sali szkoleniowej Red Store prowadzone przez panią  Chups Merry. Nauczycielka podczas pierwszego spotkania sprawdzała umiejętności językowe grupy, dzięki temu dostosowała zakres materiału do możliwości i stopnia zaawansowania ogółu. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych przez 5 dni w pierwszym tygodniu pobytu łącznie 20 godzin lekcyjnych.

Monitoring
W dniach 24- 28 marca 2017 w połowie realizacji stażu, dwie osoby z zespołu projektowego wraz z przedstawicielem dyrekcji wybrali się z wizytą monitorującą do Irlandii.
Podczas pobytu delegacji z Polski młodzież poddana była ankiecie ewaluacyjnej , w której pytano między innymi o stopień zadowolenia z odbywanych praktyki i warunków bytowych. Badania ankietowe oraz przeprowadzona kontrola potwierdziły prawidłowość przebiegu praktyk. Uczniowie wykonują w zakładach pracy czynności zgodne z zatwierdzonym programem stażu. Mieszkają komfortowo w rodzinach irlandzkich, wysoko oceniają serwowane im posiłki.