Upowszechnianie

 

Promocja Programu Erasmus Plus wśród GIMNAZJALISTÓW
Realizacja praktyk zawodowych w formie staży zagranicznych finansowanych ze środków unijnych to bardzo mocna strona oferty edukacyjnej  szkoły. Gimnazjaliści z dużym zainteresowaniem oglądają prezentacje multimedialne obrazujące organizację praktyk i osiągane rezultaty przez ich uczestników. Odbiorcami informacji o tej formie szkolenia są również nauczyciele oraz rodzice gimnazjalistów. Z uwagi na wieloletnią realizację przez szkołę projektów w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej rodzice gimnazjalistów często są dobrze zorientowani w tej formie szkolenia zawodowego i w pełni popierają tę inicjatywę.
Promocja Programu Erasmus Plus wśród gimnazjalistów jest realizowana poprzez.:
- prezentację oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi, w tym staży zagranicznych dla uczniów szkół gimnazjalnych – marzec/kwiecień w latach 2017, 2018. Odbyły się wizyty przedstawicieli szkoły w Gimnazjach:  w Wojcieszowie, Świerzawie, Zagrodnie, Chojnowie oraz w lokalnych placówkach, w Złotoryi;
- promocję w ramach dnia ”Drzwi Otwartych”.   W tym dniu gimnazjaliści, ich opiekunowie, masowo  odwiedzają szkołę, poznają jej zaplecze, warunki kształcenia, przygotowaną ofertę edukacyjną wraz z  informacjami  i materiałami o realizowanych projektach.

Rozpowszechnianie rezultatów projektu wśród społeczności lokalnej, zaproszonych gości  z kraju i zagranicy podczas korowodu zorganizowanego z okazji  „Dni Złotoryi” oraz organizowanych w tym okresie Mistrzostw Polski w Płukaniu Złota.

Erasmus Plus na Targach Edukacyjno-Zawodowych organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, które odbyły się:
- 21.04.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi
- 19.10. 2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi
- 20.04.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Złotoryi

Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi po raz trzeci uczestniczył w Targach Pracy promując swoją ofertę edukacyjną oraz rezultaty realizowanych projektów w ramach programów edukacyjnych Erasmus Plus, PO WER.  W  targach organizowanych w kwietniu 2018 r. wzięło udział 56 wystawców, w tym 38 pracodawców, 9 ekspertów i 9 wystawców z branży szkoleniowej i edukacyjnej a odwiedziło targi ponad 750 osób. Targi Pracy z uwagi na szerokie grono osób w nich uczestniczących, w tym lokalnych pracodawców , są doskonałą okazją do rozpowszechniania atrakcyjnych form doskonalenia zawodowego młodzieży i zaprezentowania kwalifikacji zawodowych zdobywanych przez uczniów na rynku europejskim,  w firmach zagranicznych.  Do prezentacji wykorzystano kolorowe banery, wystawę zdjęć oraz certyfikatów. Zaprezentowano nową jakość kształcenia zawodowego uczniów szkoły, nowa formę rozwijania i doskonalenia    umiejętności zawodowych potwierdzonych międzynarodowymi certyfikatami.

Relacja z targów pracy

Prezentacja realizowanego projektu z wykorzystaniem tablic ściennych, gablot  na korytarzu szkolnym eksponujących zdjęcia dokumentujące uczestników podczas realizacji stażu, w
trakcie wykonywania zadań zawodowych, kursów językowych, zajęć kulturowych, wycieczek, itd. oraz  rozpowszechnianie rezultatów stażu za pośrednictwem telewizora umieszczonego w głównym holu szkoły.

Promocja w prasie  i na stronie internetowej szkoły

Podsumowanie
Realizacja projektu w ramach współpracy międzynarodowej miała szczególny charakter. Pobyt uczestników projektu i realizacja praktyki zawodowej za granicą,  a nie we własnym kraju pozwoliła osiągnąć rezultaty, które nie są możliwe do uzyskania w wyniku działań jednostronnych, szkolnych.
Podsumowanie wyjazdu pierwszej grupy uczniów  dwuletniego projektu  pt.: „Regionalne strefy ekonomiczne szansa na zatrudnienie złotoryjskich absolwentów”, odbyło się dnia 27 kwietnia 2018r. podczas uroczystości pożegnania klas maturalnych.  Spotkanie odbyło się w Sali  Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji.

Uroczyste podsumowanie projektu odbyło się dnia 03.09.2018 r., które było częścią uroczystości związanej z rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019. W trakcie tej uroczystości Dyrektor szkoły wręczył wszystkim uczestnikom II grupy wyjazdowej do Irlandii  certyfikaty potwierdzające  nabyte umiejętności i kompetencje zawodowe oraz językowe. Na uroczystości szkolnej obecni byli goście: przedstawiciele powiatu, rodzice, oraz cała społeczność szkolna.

Kolejne rezultaty mobilności zawodowej
Rozwijająca się strefa ekonomiczna /LSSE /w Złotoryi jest  szansą na zatrudnienie dla absolwentów szkoły. Większość firm to inwestorzy zagraniczni, współpracujący na rynkach międzynarodowych.
Największy inwestor firma Borgers Polska Sp. z o.o. inwestycja niemieckiej grupy Borgers AG w Polsce, dnia 10.10.2018 r. objęła patronatem uczniów naszej szkoły kształcących się  w zawodzie Technik Logistyk.  Zagraniczni przedsiębiorcy inwestujący w regionie poszukują odpowiednio przygotowanej kadry do pracy, ludzi ze znajomością języków obcych, mobilnych, potrafiących pracować w zespole wielokulturowym, zainteresowanych podwyższać swoje kompetencje zawodowe.  Technicy Logistycy, uczestnicy stażu w Irlandii nabyli już pewne umiejętności  interkomunikacyjne, które ułatwią im odnalezienie się na rynku pracy.

 Artykuł na portalu zlotoryjanie.pl

Artykuł na portalu zlotoryjska.pl